Landskaber Wm. Turner inspireret

En Kunstner som jeg har ladet mig inspirere af er Joseph Mallord Turner (1775-1851) som var en af de mest betydelige, originale og nyskabende kunstnere i den første halvdel af det 18-århundrede. Han banede vejen for en gennemgribende fornyelse og fuldførelse af det maleriske sprog.  Som kunstner var Turner opmærksom på de sanselige elementer, og det var formuleringen af disse, som gav hans malerier deres emotionelle virkning. Turner gengav i sine maleriet sine sanseindtryk og hans formidling og oplevelse af naturen, men gav også et udtryk for hans naturoplevelse som en verdensopfattelse, der i Turners fortolkning rækker ud over hvad mennesket formår. Turner anvender bevidst eller ubevidst abstrakte principper i hans farveholdning. Hans billeder spænder fra en saglig registrering af synsindtryk til gengivelse af naturens mest ekstreme fænomener. Gang på gang tager Turner de farlige konsekvenser, enten det så er sandheden, eller det er vildfarelsen. Hvad der udmærker Turner, er at han ikke viger tilbage for at tage de sidste konsekvenser. Set i Turnes lys betød det, at det var nødvendigt med en sjælelig næring og at et kunstværk kun bliver til hvis Kunstneren ikke slipper de indfald, tanker og associationer som indtrykkene vækker hos ham og holder fast i samme, hvilket skal til for at kunstværket lykkes.

Som udøvende kunstner er jeg dybt fascineret af Wm. Turner som kunstner og synes at jeg har lært meget ved at studere Turners artikulation af de sanselige og stemte indtryk som erkendelsen og formidlingen af samme giver udtryk for i hans værker.  Han har været en stor inspirationskilde for min kunst.